Praktisch

Voorschriften en attesten

Voorschriften worden in principe enkel afgeleverd tijdens een raadpleging of huisbezoek. Uw arts zal voldoende voorschriften voorzien tot uw volgende controle. U kan best voor de consultatie even nakijken welke medicatie u nodig heeft.
Voorschriften voor kalmeer-, slaap-, of pijnmedicatie worden enkel voorgeschreven indien u een GMD (Globaal Medisch dossier) heeft bij een van de artsen in de praktijk.

Medische attesten maken eveneens steeds deel uit van een consultatie. Het afleveren van attesten die niet stroken met de waarheid zal geweigerd worden.

GMD

Uw huisarts verzamelt al uw medische gegevens in uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Dit dossier biedt een goed overzicht van uw gezondheidstoestand voor alle artsen in de praktijk. Bovendien maakt het samenwerking en overleg met andere zorgverstrekkers eenvoudiger.

Het GMD is gratis, de jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit. Met een GMD moet u minder remgeld betalen voor een raadpleging of huisbezoek. Het GMD dient jaarlijks te worden verlengd.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts.

Indien u een GMD hebt en u tussen de 45 en 75 jaar oud bent, kan u een preventiedossier laten aanmaken, het GMD+. Uw huisarts zal dan een keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.

Sumehr

Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record. Dit is een elektronische samenvatting van uw medisch dossier en bevat de belangrijkste gegevens die nodig zijn voor medische opvolging. Mits uw toestemming kan uw huisarts uw Sumehr delen met andere artsen. Als u dan een andere arts raadpleegt die uw medische voorgeschiedenis niet kent, kan die meteen uw Sumehr inkijken. Dit vereenvoudigt de samenwerking tussen artsen met als doel de beste zorg te kunnen bieden aan de patiënt. Het beschikbaar stellen van de Sumehr brengen wij automatisch bij elke nieuwe patiënt in orde. Indien u hier niet mee akkoord gaat, gelieve dit aan uw arts te melden.

Tarieven

De artsen in deze praktijk zijn geconventioneerd. In onze praktijk worden dus de tarieven aangerekend die door het RIZIV worden opgelegd voor de conventie.

Vertegenwoordigers

Wij ontvangen 1x per maand een vertegenwoordiger, gelieve telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak hiervoor.

Betaling

Download de bancontact app voor een vlotte betaling.

Bancontact App voor IOS
Bancontact App voor Android
Bancontact App voor Windows

Mijn online agenda App

Download de MijnOnlineAgenda app voor je telefoon.

mijnonlineagenda App voor IOS
mijnonlineagenda App voor Android
mijnonlineagenda App voor Windows

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK